Mini-OverEIND symposium voor HAIO en AIOS

Doelgroep:
HAIO en AIOS Máxima MC en het Catharina ziekenhuis
Datum:
donderdag 9 november 2023
Tijdstip:
18.30-21.30 uur (ontvangst met een warme maaltijd vanaf 17.30 uur)
Locatie:
Máxima MC, De Run 4600, 5504 DB Veldhoven
Accreditatie:
Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname (1 DOO-punt).
Tarief:
€ 20,00 | Deelname kan voor (h)aios vergoed worden uit het opleidingsbudget.

Een primeur voor artsen in opleiding tot huisarts of in opleiding tot specialist van Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis: het Mini-OverEIND symposium. Het symposium is een nieuwe loot aan de stam van de jaarlijks terugkerende OverEINDse dagen waarin nascholing en samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg centraal staan. Op deze avond vertellen deskundige sprekers u meer over ‘hot topics in de spoedzorg’ en ‘omgaan met agressie in de zorgrelatie’.

Hot Topics
Hebt u uw vingers nooit willen branden aan de accuraatheid van een saturatiemeter? Breekt het zweet u uit bij een patiënt met een flinke bloedneus? Of wordt het u al snel heet onder de voeten als uw patiënt neurologische uitval lijkt te hebben? Ziet u water branden als iemand vraagt of u honing of cola in de dokterstas hebt? En welke hitteletsels kunt u verwachten wanneer u zich in het zweet werkt op het sportveld?
Keep it cool en doe uw voordeel met tips voor een aantal acute situaties. What is hot en what is not? Nieuwe inzichten en oude trucjes die snelle beslissingen gemakkelijker maken.
Sprekers: Ylva Onderwater (huisarts en kaderhuisarts spoedzorg), Maaike Maas (SEH-arts Catharina Ziekenhuis) en Stacey Mans (SEH-arts Máxima MC)

De-escaleren van agressie in de zorgrelatie
De patiënt, familie of de mantelzorger wil medicatie, een doorverwijzing of een spoedconsult en krijgt deze niet. Soms wordt agressie ingezet om een snellere behandeling af te dwingen, maar vaak komt agressie voort uit onmacht of frustratie, of past het bij het ziektebeeld. In deze sessie krijgt u tools aangeboden om verschillende vormen van agressie vroegtijdig te herkennen en leert u hoe u escalatie van emoties, ook bij uzelf, kunt voorkomen.
Theoretische inleidingen worden afgewisseld met oefeningen en beeldmateriaal op basis van herkenbare voorbeelden uit de praktijk.
Sprekers: Maggy van den Brand (specialist ouderengeneeskunde), Maurits Westein (huisarts) en Evy Herremans (huisarts en psychiater i.o.)

Het Mini-OverEIND symposium is een samenwerking tussen het bestuur van stichting OverEind, van de huisartsenopleidingen Maastricht University en Radboudumc, het Catharina Ziekenhuis, Máxima MC en KOH.