Blijf scherp en fris

Wilt u stil staan bij uw werk of uzelf?

Dat kan met supervisie, (begeleide) intervisie of coaching.

Met supervisie krijgt u uitgaande van uw eigen ervaringen meer inzicht in uw persoonlijk functioneren. Niet de patiënt of het probleem staan centraal maar de manier waarop u daar als professional mee omgaat. In supervisie gaat het over uw eigen attitude, opvattingen, behoeften, normen en waarden in interactie met patiënten, collega's, de organisatie waarin u werkt en uw vak. U bepaalt uw eigen leerdoelen. De supervisor helpt u antwoorden te vinden op uw vragen. Supervisie kan individueel of in kleine groepen van maximaal vier deelnemers.

Bij intervisie bespreken deelnemers op een systematische manier een probleem dat een van hen inbrengt. Deelnemers wisselen ervaringen uit en helpen de inbrenger een antwoord te zoeken op zijn vraag of probleem. Intervisie is het meest effectief wanneer gewerkt wordt met een intervisiemethode. Meestal start een groep onder begeleiding van een intervisor. Na een reeks bijeenkomsten kunnen deelnemers besluiten om zonder begeleiding verder te gaan.
Een intervisiegroep heeft meestal zes tot acht deelnemers.

Wat is het verschil tussen supervisie en intervisie?
Intervisie en supervisie lijken op elkaar, maar supervisie is nog meer gericht op de persoon van de inbrenger, de groep is kleiner, de begeleiding van de supervisor is intensiever en er zijn meer bijeenkomsten in een korte periode.

Bij individuele coaching staat u stil bij de vraag wat u wilt veranderen Bijvoorbeeld beter uw grenzen bewaken of leren omgaan met emoties die u niet begrijpt. Samen met de coach maakt u een plan dat u kan helpen. Bij team coaching is de vraag of een probleem van het hele team onderwerp van gesprek. Samen met uw collega's gaat u onder leiding van een coach op zoek naar oorzaken en oplossingen.

Meer informatie

Weten wat het beste bij u past of wanneer een groep start? Wilt u zich inschrijven? Of bent u benieuwd wat de kosten zijn? Neem contact op met Thea Toemen, huisarts-supervisor en bij KOH de coördinator voor deze bijeenkomsten.

Deel deze pagina: