In opdracht van Huisartsenposten Oost-Brabant

KOH ontwikkelt en organiseert in opdracht van Huisartsenposten Oost-Brabant nascholingen voor doktersassistenten.

Vaardigheidstraining

Op de huisartsenpost assisteert de doktersassistent de huisarts bij behandelingen en voert in opdracht ook zelf medisch technische handelingen uit. Een aantal van deze handelingen zijn voorbehouden of risicovol. Kennis en vaardigheden moeten op peil gehouden worden. Dat geldt ook voor de vaardigheden reanimeren van volwassenen en kinderen en het bedienen van een AED. Huisartsenposten Oost-Brabant schept randvoorwaarden om ervoor te zorgen dat doktersassistenten bekwaam zijn en blijven om deze handelingen uit te voeren. Dit doet zij enerzijds door het beschikbaar stellen van de VILANS protocollen en anderzijds door het aanbieden van vaardigheidstrainingen.

De vaardigheidstraining 'Kennis en kunde' is uitsluitend toegankelijk voor doktersassistenten in dienst van Huisartsenposten Oost-Brabant.

Reanimatie en AED (regio Zuid)

Het aanbod 'Reanimatie en AED' is uitsluitend toegankelijk voor doktersassistenten en baliemedewerkers werkzaam in de regio ZUID. Datums voor 2022 volgen.

Hechten voor doktersassistenten (Helmond)

Huisartsenposten Oost-Brabant heeft bepaald dat de doktersassistenten werkzaam op de spoedpost in Helmond schone wonden mag leren hechten die kleiner zijn dan 5 cm en rechte wondranden hebben. Deze wonden bevinden zich niet in het gelaat/genitaliën/handen of voeten of bij gewrichten.

Deel deze pagina: