Hoe het werkt

Beoordeling

Na ontvangst van uw aanvraag wordt deze beoordeeld op de beschreven criteria. Voor de scholingsactiviteiten, diensten of andere initiatieven gebeurt dit door de coördinator van FAZOB. De toetsingscommissie bespreekt en beoordeelt alle aanvragen voor innovatieve (samenwerkings)projecten.

Reactietermijn

Aanvragen van scholingsactiviteiten, diensten of andere initiatieven ontvangen uiterlijk binnen drie weken na indienen een goed- of afkeuring óf het bericht dat de aanvraag ‘on hold’ gezet wordt in verband met overschrijding van het budget van het fonds of een in hetzelfde kalenderjaar al ontvangen positieve honorering.

Aanvragers van een innovatief (samenwerkings)project ontvangen uiterlijk binnen zes weken na de deadline voor indienen (einde ieder kwartaal) een goed- of afkeuring óf het bericht dat de aanvraag ‘on hold’ gezet wordt in verband met overschrijding van het budget van het fonds of een in hetzelfde kalenderjaar al ontvangen positieve honorering.

Financiering

Als een aanvraag voor een scholingsactiviteit, dienst of ander initiatief wordt goedgekeurd, betekent dit dat de financiering hiervoor zelf voorgefinancierd wordt, uitgezonderd van de tolkendienst. De aanvrager dient ter verantwoording en uitbetaling vóór de datum die in de honoreringsbrief kenbaar wordt gemaakt de factuur in via fazob@stichtingkoh.nl

Aanvragers van gehonoreerde innovatieve (samenwerkings)projecten dienen ter verantwoording en uitbetaling vóór de datum die in de honoreringsbrief kenbaar wordt gemaakt een eindrapportage volgens een vast format en de factuur in te sturen via fazob@stichtingkoh.nl

Het is belangrijk de datum in de honoreringsbrief te respecteren, zodat we de gelden die aan u zijn toegekend, ook kunnen uitbetalen. Gelden die niet binnen de afgesproken periode worden gebruikt kunnen niet overgeheveld worden, maar vloeien terug in het fonds en komen ten goede aan nieuwe aanvragen.